Home Reštaurácia
Vitajte na stránke Alba Régia! PDF Tlačiť E-mail

  Miesto, kde sa nachádza reštaurácia Alba Régia sa zaradzuje medzi chránené prírodné územie európskeho významu. Zo 14 chránených území patrí medzi najmladšie.
  Vyskytujú sa tu vzácne druhy rastlín a živočíchov. Osobitný význam tu má zastúpenie vtáctva, napr. orliak, beluša a volavka purpurová. Dôležitú zložku živočíchov tvoria ryby. Zo vzácnych druhov sem patrí divá forma kapra (sazan). V Dunaji a jeho ramenách sa vyskytuje najvyšší počet druhov rýb zo všetkých vodných tokov Slovenska. Malebná príroda tu privíta turistov z blízkeho aj ďalekého okolia v lete aj v zime. Na svoje si tu prídu milovníci rybárčenia aj vodných športov. Jedinečná atmosféra okolitej prírody poskytuje ideálne podmienky na oddych.